Den tyske feltutrustning

Den tyske feltutrustning var like kompleks som den var tradisjonsrik. Feltutstyret bestod av en grunnutrustnig bestående av et belte og Y-reimer. Utstyret utover dette var definert utifra den enkelte soldats type, operasjonssted og avdeling. Propagandabildene fra "signal viser forskjellen. det til venstre er fra Stalingradkampene og viser fullt utrustet infanterist. Man kan se A-ramme som grunn og magasintasker til K98, kokekar og striddsekk påmontert a-ramme samt brødbagen under. Legg merke til at soldaten til venstre har hylster for signalpistol. Soldaten til venstre er "strippet" for utstyr da han er utrustet som vaktsoldat. Har kun det mest nødvendige for sin oppgave. Magtasker for K98. Det meste var før krigens siste år laget av lær (med unntak av afrikakorpset) og ble ikke produsert av web før krigens siste år. Menyen til venstre fører til en presentasjon av de forskjellige enkeltkomponenter man kan finne innen tysk soldatutrustning.  Sende gjerne en epost om du sitter på bilder eller opplysninger som kan benyttes.
The picture at the left shows a setup for a german infantryman anno 1940. The details of the fieldequipment is high and traditional. The menu at the left shows single components of the fieldequipment. More links will be added with time. Luftwaffe speciality equipment is described under the luftwaffe section.