TYSKE PRODUKSJONSKODER FUNNET PÅ VÅPEN OG TILBEHØR

Tysk produksjonsteknikk gjennomgikk en revolusjonerende utvikling fra enkle fabrikker som hadde totalproduksjon til produksjonsfasiliteter som produserte våpen utifra deler mottatt fra underleverandører. Alle tyske våpen og deler ble stemplet med produksjonskoder som indikerte hvilken fabrikk som hadde levert de enkelte deler og hvilken fabrikk som hadde foretatt sluttproduksjonen av produktet. Bildet til høyre viser en MP40 produsert i 1942, denne bærer 'bnz' som er Steyr daimler puch. Man finner samtidig flere stempler som 'cos' (pistolgrep, underleverandør) som indikerer Gebruder Merz, Merz-Werke, Frankfurt, Main. Våpenet er nummerlikt og man finner også to årsstemplinger, både 1942 og 1943. I tillegg finner man stempling fra heereswaffenamt. Artikkel vil komme om Hwaa. Etter andre verdenskrig forsvant mye av materialet om kodene så det er flere som er ukjente og noen som ikke er lette å finne. Stg44 magasinet til venstre er stemplet 'chn' som undertegnede enda ikke har funnet. Forfatter tar her forbehold om feil og mangler i kodene. I menyen til venstre finnes alfabetisk et utvalg av kodene. Med tiden vil det også presenteres 'RZM' og litt om Hwaa koder.