"STURMGEWEHR, DETS HISTORIE OG DETALJ"

 

Et av de banebrytende våpnene som ble utviklet under andre verdenskrig er uten tvil sturmgeværet. Det var i grunnen verdens første automatrifle i moderne tid. Her utviklet man en rifle som både dekket funksjonen til en maskinpistol og også på sikt kunne ta over for kar98K som standard infanterivåpen i tillegg til at den var mye billigere og enklere å produsere.

 

Det kan man se dersom man sammenligner et eksemplar fra 1943 med et fra 1945. Man kan se at kvaliteten på våpenet, i motsetning til andre tyske våpen, ikke er blitt forverret når krigen nærmet seg slutten. Eksemplaret til venstre er fra 1945 og er således produsert ved krigens slutt. Våpenet er sammenlignet med en mp43 like kvalitetsmessig laget. Vi finner flere betegnelser på dette våpenet. De mest vanlige er Mp43, Mp44 og Stg44.

 

Grunnen til at den ble kalt maskinpistol(Mp) i begynnelsen var at Adolf Hitler hadde lite til overs for dette våpenet og man prøvde å utvikle det i skjul ved å gi det betegnelsen maskinpistol.

 

Etter felttester av våpnet og tilbakemeldinger ble det åpenbart at dette våpenet hadde et ufattelig potensial som infanterivåpen og man ga det betegnelsen Sturmgewehr44 med Adolf Hitlers velsingnelse. At livgarden hans ble utstyrt med dette våpenet hjalp nok også på til at det ble annerkjent. Samlermessig er ikke dette våpenet umulig å få fatt i til tross for fantasipriser i statene.

 

Det man må se nøye etter om man tenker å kjøpe et eksemplar er om skjefteplatene er limt i skruefestet ettersom flere av disse brekker om man prøver å skru dem fast for hardt. Mange av disse våpnene fant veien til samlermarkedet via østtyskland hvor de ble benyttet av grensevaktene i Berlin i etterkrigstiden. Det er også fra denne kilden det er mulig å skaffe ammunisjon til dette våpenet. Bildet øverst viser en Mp44, bildet til venstre en stg44 produsert i 1945